ТОДРУУЛГА: Төрсний бүртгэлийг хэрхэн бүртгүүлэх вэ?

A- A A+
ТОДРУУЛГА: Төрсний бүртгэлийг хэрхэн бүртгүүлэх вэ?