2022 оны бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт

A- A A+
2022 оны бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт