ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДАД ЦАХИМ УР ЧАДВАР ОЛГОХ СУРГАЛТАД ХАМРАГДАВ

A- A A+
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДАД ЦАХИМ УР ЧАДВАР ОЛГОХ СУРГАЛТАД ХАМРАГДАВ

Өнөөдөр “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДАД ЦАХИМ УР ЧАДВАР ОЛГОХ СУРГАЛТ”-ыг тус хэлтсийн хамт олонд зохион байгууллаа.
Сургалтаар:

  • Төрийн нийтлэг системүүд
  • Төрийн цахим үйлчилгээний "Хурдан" цэгийн үйл ажиллагаа, үзүүлж буй үйлчилгээний талаарх мэдээлэ
  • Цахим ур чадвар, мэдээллийн аюулгүй байдал
  • Тоон гарын үсэг ба түүний хэрэглээ

Цахим аймаг хөтөлбөрийн талаар мэдээлэл хүргэж Төрийн албан хаагчдын цахим ур чадварыг тодорхойлох судалгаа болон сургалтын үр дүнг тодорхойлох асуумжийг бөглүүлэн ажиллаа.
Хамтран ажилласан тус аймгийн Цахим үйлчилгээний хэлтэс "ХУРДАН" төвийн-ийн хамт олондоо баярлалаа.