Толбо сумын ЗДТГ-аас ХУРДАН ПОС машин шийдвэрлэж өглөө

A- A A+
Толбо сумын ЗДТГ-аас ХУРДАН ПОС машин шийдвэрлэж өглөө

“Цахим засаглал” хөтөлбөрийн хүрээнд ОНХС хөрөнгөөр цахим төлбөрийн ХУРДАН ПОС машиныг Толбо сум хариуцсан Улсын бүртгэгч Х.Агжайхт шийдвэрлэж өглөө. 

Толбо сумын Засаг даргатай Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга, Улсын бүртгэгч нарын хамтран байгуулсан 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгасан ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хураамжийг ПОС машин ашиглан төлөх боломжтой боллоо.

Иргэд өмнө нь улсын бүртгэлийн үйлчилгээний төлбөрийг төлөхийн тулд банканд дугаарлан цаг хугацаа алддаг байсан бол одоо заавал банканд хандах шаардлагагүй, ПОС машины тусламжтайгаар банкны картаа уншуулан 10-20 секундиийн хугацаанд төлж ард иргэдийн цагийг хэмнэсэн төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, чийрэгдэлгүй авах боломж бүрдлээ.