Сургалт зохион байгуулав.

A- A A+
Сургалт зохион байгуулав.

Тус хэлтсийн сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан "Гэр бүлийн хүчирхийлэл" сэдвээр тус аймгийн Цагдаагийн газрын Зөрчлийн хэрэг бүртгэх тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Б.Тунгышбай, "Олон талт оюуны чадамж тодруулах, хурууны хээн биометр тест хийлгэхийн ач холбогдол" сэдвээр тус аймгийн iGenetics салбарын эрхлэгч Ж.Ахмаржан нар мэдээлэл өгч ажиллав.

Сургалтад сумдын улсын бүртгэгч нар цахимаар оролцов.