E-Business платформоор хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулах

A- A A+
E-Business платформоор хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулах

Хуулийн этгээдийн нэр баталгаажуулах хүсэлтийн төлбөрийг, нэхэмжлэх очсоноос хойш цагийн дотор төлөөгүй тохиолдолд автоматаар цуцлагдахыг анхаарна уу.

E-Business танд зориулав.