Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

A- A A+
Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

2022 оны ажлын үр дүнгээр "Хангалттай" үнэлэгдсэн төрийн үйлчилгээний албан хааагчдад ур чадварын нэмэгдэл олгов.