АЛТАНЦӨГЦ СУМ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН КИОСК МАШИНТАЙ БОЛЛОО

A- A A+
АЛТАНЦӨГЦ СУМ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН КИОСК МАШИНТАЙ БОЛЛОО

Цахим засаглал” хөтөлбөрийн хүрээнд ОНХС хөрөнгөөр КИОСК машиныг Алтанцөгц сумын ЗДТГ-ын байранд байршууллаа.

Алтанцөгц сумын Засаг даргатай Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга, Улсын бүртгэгч нарын хамтран байгуулсан 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгасан ажил бүрэн хэрэгжиж, тус сумын ард иргэдийн цагийг хэмнэсэн төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай авах боломж бүрдлээ.

УБЕГ-аас Улсын бүртгэлийн үйлчилгээнд шинэ технологи нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд гадаад паспортын бүртгэлийг КИОСК машинаар бүртгэх ажлыг зохион байгуулж, зорин ажиллаж байна.

КИОСК МАШИНААС УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН БҮХ ТӨРЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ЛАВЛАГАА, ТООН ГАРЫН ҮСЭГ АВАХ БОЛОМЖТОЙ.