Төрийн албаны салбар зөвлөлийн хуралдаан болж, төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв олголоо.

A- A A+
Төрийн албаны салбар зөвлөлийн хуралдаан болж, төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв олголоо.

Төрийн албаны зөвлөлийн Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дэргэдэх Салбар зөвлөлийн 2024 оны 1 дүгээр хуралдаан өнөөдөр боллоо. Энэ удаагийн хуралдаанаар тус аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн төрийн захиргааны албан хаагчдад 2023 оны ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшингийн үнэлгээгээр маш сайн болон хэвийн үнэлэгдсэн, холбогдох хууль журамд заасан бусад шаардлагыг хангасан 4 албан хаагчид төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэвийг шинээр, 22 албан хаагчид төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэвийг ахиулан олголоо.