“Авлигын эсрэг хууль, тогтоомжийн талаар эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, ЭБАТ-уудыг чадавхжуулах" сургалт зохион байгуулагдлаа

A- A A+
“Авлигын эсрэг хууль, тогтоомжийн талаар эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, ЭБАТ-уудыг чадавхжуулах

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас санаачлан Авлигатай тэмцэх газартай хамтран “Авлигын эсрэг хууль, тогтоомжийн талаар эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, ЭБАТ-уудыг чадавхжуулах" сургалтыг Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн хурлын зааланд зохион байгууллаа.

Тус сургалтад аймгийн Засаг даргын эрхлэх хүрээний хэлтэс, агентлагуудын удирдлагууд, сумдын удирдлагууд болон Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн удирдах албан тушаалтнууд, байгууллагын ХАСХОМэдүүлэг бүртгэх, хянах, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтнууд хамрагдав.

“Монгол Улсын Засгийн газраас 2023-2024 оныг "Авлигатай тэмцэх жил" болгон зарласан бөгөөд АТГ-аас эхлүүлсэн "Авлигын эсрэг НЭГДЬЕ" үндэсний хэмжээний нөлөөллийн аянд нэгдэв.