Дэлүүн, Булган, Ногооннуур, Цэнгэл сумдаас Үндэсний энгийн цахим гадаад паспорт захиалах, хүлээн авах боломжтой боллоо

A- A A+
 Дэлүүн, Булган, Ногооннуур, Цэнгэл сумдаас Үндэсний энгийн цахим гадаад паспорт захиалах, хүлээн авах боломжтой боллоо

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний чанар хүртээмж, шуурхай байдлыг нэмэгдүүлэх, төвлөрийг сааруулах зорилтын хүрээнд Үндэсний энгийн цахим гадаад паспорт захиалах, хүлээн авах үйлчилгээг тус аймгийн Дэлүүн, Булган, Ногооннуур, Цэнгэл сумдаас үзүүлж байна.

Үндэсний энгийн цахим гадаад паспорт захиалах үйлчилгээг урьд нь аймгийн төвийн хэлтсээс авдаг байсан бол одоо иргэд аймгийн төвийг зорин ирэх шаардлагагүй болж цаг хугацаа хэмнэн тухайн сумын анхан шатны улсын бүртгэгчээс үйлчилгээ авах бүрэн боломжтой болсон.

Мөн гадаад паспорын хугацаа болон хуудас дууссан, хаясан гээсэн, үрэгдүүлсэн, гэмтээж хүчинтэй байдлыг алдагдуулсан зэрэг дахин захиалах бол https://e-mongolia.mn/ цахим хуудсаар захиалан авах боломжтой.