24/7 Цахим үйлчилгээний төв нээлээ

A- A A+
24/7 Цахим үйлчилгээний төв нээлээ

Тус аймгийн Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар Улсын бүртгэлийн ДӨТ машины 24/7 цахим үйлчилгээг нээлээ.
Уг цахим машинаас иргэд өөрөө өөртөө үйлчлэн, 24 цагийн турш бүртгэлийн үйлчилгээг хурдан шуурхай авах боломжтой. Үүнд:
- 6 төрлийн үйлчилгээ /Иргэний улсын бүртгэлийн-3, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн-3/
- 18 төрлийн лавлагаа /Иргэний улсын бүртгэлийн-12, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн-4, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн-2/
- Тоон гарын үсэг шинээр авах үйлчилгээ
- Иргэний цахим үнэмлэхийн мэдээлэл авах үйлчилгээ
- Төлбөр тооцооны төлөх үйлчилгээ


"24/7 цахим үйлчилгээний төв” нээгдсэнээр иргэдэд дараах давуу талууд бүрдэх юм.
- Амралтын өдөр, ажлын бус цагаар буюу 24 цагаар үйлчилгээ авч болно
- Иргэнээс гарах зардал буурч цаг хугацаа хэмнэнэ
- Үйлчилгээний шат дамжлагыг бууруулж иргэн, хуулийн этгээд төрд байгаа өөрийн мэдээллийг саадгүй авах боломж бүрдэнэ.