Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг арга сэдэвт сургалт зохион байгуулав

A- A A+
Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг арга сэдэвт сургалт зохион байгуулав

Хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд эцэг, эхийн зөвлөлөөс аймгийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын газартай хамтран хэлтсийн албан хаагчдад "Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг арга" сэдэвт сургалт зохион байгуулав.
Сумдын улсын бүртгэгч нар цахимаар хамрагдав.