Шинэ хоршоог Улсын бүртгэлд бүртгэх сумдын улсын бүртгэгч нарыг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулав.

A- A A+
Шинэ хоршоог Улсын бүртгэлд бүртгэх сумдын улсын бүртгэгч нарыг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулав.

Засгийн газраас өрнүүлж буй "Шинэ хоршоо хөдөлгөөн"-ий хүрээнд шинээр байгуулсан хоршоог улсын бүртгэлд бүртгэх сумдын улсын бүртгэгч нарыг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулав.

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх эрх олгогдсон Улаанхус, Дэлүүн, Алтанцөгц, Алтай, Цагааннуур, Буянт, Бугат, Баяннуур, Булган сумын малчид аймгийн төвийг зорихгүйгээр тухайн сумын улсын бүртгэгчид хандаж Хоршоо бүртгүүлэх боломжтой боллоо.