МУИХ-ын 2024 оны ээлжит сонгуульд ажиллах улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад Эрх зүйн сургалтыг зохион байгуулав.

A- A A+
МУИХ-ын 2024 оны ээлжит сонгуульд ажиллах улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад Эрх зүйн сургалтыг зохион байгуулав.

Сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд орон нутаг дахь Улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтанг хууль, эрх зүйн мэдээллээр хангах, тэдгээртэй гэрээ байгуулахад анхаарах асуудлаар сургалтыг өгөв.

Сургалтад сумдын Итгэмжлэгдсэн ажилтнууд цахимаар хамрагдав.