Улсын бүртгэлийн байгууллагын хууль тогтоомж болон холбогдох бусад хуулийн талаар ойлголт өгөх сургалт боллоо

A- A A+
 Улсын бүртгэлийн байгууллагын хууль тогтоомж болон холбогдох бусад хуулийн талаар ойлголт өгөх сургалт боллоо

Тус хэлтсийн албан хаагч аливаа гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Улсын бүртгэлийн байгууллагын хууль тогтоомж болон Төрийн албаны тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Эрүүгийн тухай хуулийн ойлголтыг хүргэх, улсын бүртгэлд гарч байгаа зөрчил дутагдлын талаар сургалт зохион байгуулав.

Сургалтад сумдын улсын бүртгэгч нар цахимаар холбогдов.